ПРОУЧВАНЕ НА ЗАЯВИТЕЛСКАТА АКТИВНОСТ В ОБЛАСТТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

DLib Repository

ПРОУЧВАНЕ НА ЗАЯВИТЕЛСКАТА АКТИВНОСТ В ОБЛАСТТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Show full item record

Title: ПРОУЧВАНЕ НА ЗАЯВИТЕЛСКАТА АКТИВНОСТ В ОБЛАСТТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
Author: Марков, Цветан; Markov, Tsvetan
Abstract: Статията представя резултатите от изследване, имащо за задача да оцени състоянието на обектите на индустриална собственост в България и свързаната с тях заявителска активност. Направен е анализ на институционалната рамка (структури и нормативна база) за развитие на индустриалната собственост и заявителската активност. Извършен е преглед на юридическите и икономическите аспекти, свързани със защитата на интелектуалната собственост. The article presents the results of the study, having the task to assess the state of the industrial property in Bulgaria and the related application activity. It analyses the institutional framework (structures and normative base) for the development of industrial property and applicant activity and reviews the legal and economic aspects related to the protection of intellectual property.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2756
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
507_split_10_2015.swf 316.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов