ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ ЗА СЪВМЕСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ В МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ (ПО ПРИМЕРА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ)

DLib Repository

ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ ЗА СЪВМЕСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ В МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ (ПО ПРИМЕРА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ)

Show full item record

Title: ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ ЗА СЪВМЕСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ В МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ (ПО ПРИМЕРА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ)
Author: Костов, Ивайло; Kostov, Ivaylo
Abstract: В настоящата разработка се разглежда съвместната предприема- ческа дейност и по-конкретно формите, чрез които тя се осъществява в мебелната промишленост. Изследването обхваща мебелни предприятия от област Ловеч, сред които е направено анкетно проучване, с цел анализ и оценка разпространението на клъстерите като форма за сътрудничество в областта. На тази основа е изготвен SWOT – анализ на мебелната промишленост, чрез който се дават насоки и препоръки за бъдещ период. This study examines the joint entrepreneurial activity and in particular, the forms through which it is carried out in the furniture industry. The paper covers furniture enterprises in Lovech region, among which was done a survey to analyze and evaluate the spread of clusters as form of cooperation. On this basis is prepared SWOTanalysis of the furniture industry, which provide guidance and recommendations in the future.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2771
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
519_split_10_2015.swf 360.1Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов