ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ ЗА СЪВМЕСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ В МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ (ПО ПРИМЕРА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ)

DSpace/Manakin хранилище

ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ ЗА СЪВМЕСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ В МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ (ПО ПРИМЕРА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ)

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ ЗА СЪВМЕСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ В МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ (ПО ПРИМЕРА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ)
Автор: Костов, Ивайло; Kostov, Ivaylo
Резюме: В настоящата разработка се разглежда съвместната предприема- ческа дейност и по-конкретно формите, чрез които тя се осъществява в мебелната промишленост. Изследването обхваща мебелни предприятия от област Ловеч, сред които е направено анкетно проучване, с цел анализ и оценка разпространението на клъстерите като форма за сътрудничество в областта. На тази основа е изготвен SWOT – анализ на мебелната промишленост, чрез който се дават насоки и препоръки за бъдещ период. This study examines the joint entrepreneurial activity and in particular, the forms through which it is carried out in the furniture industry. The paper covers furniture enterprises in Lovech region, among which was done a survey to analyze and evaluate the spread of clusters as form of cooperation. On this basis is prepared SWOTanalysis of the furniture industry, which provide guidance and recommendations in the future.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2771
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
519_split_10_2015.swf 360.1Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов