УЧАСТИЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЩЕСТВЕНО - ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (МЕТОДИЧЕСКИ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ)

DLib Repository

УЧАСТИЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЩЕСТВЕНО - ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (МЕТОДИЧЕСКИ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ)

Show full item record

Title: УЧАСТИЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЩЕСТВЕНО - ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (МЕТОДИЧЕСКИ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ)
Author: Алексиева, Александрина; Alexieva, Alexandrina
Abstract: В настоящата разработка се извършва подробен анализ на различните видове малки и средни предприятия, които участват най-активно в обществено-икономическите отношения в Република България. През последните няколко години малките и средните предприятия са участник със стратегически характер в цялостното развитие на икономиката на България. Малките и средните предприятия имат стратегическо значение за развитието и на Европейския съюз (ЕС). В съвременните условия на глобализация на икономиката се търсят възможности за адаптация на малките и средните предприятия и засилване на динамичното им участие в нея като участници с основно значение. This study analyzes in detail the different types of small and medium-sized enterprises participating most actively in the socio-economic relations in the Republic of Bulgaria. In the last few years small and medium-sized enterprises have had strategic significance for the entire economic development of Bulgaria. The small and medium-sized enterprises have strategic significance for the development of the European Union /EU/, too. Under the present conditions of economic globalization we search for possibilities for adaptation of the small and medium-sized enterprises and for increasing even more their dynamic participation in it as a key player.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2773
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
532_split_10_2015.swf 266.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов