ГРУПОВИ РЕШЕНИЯ – ПОВЕДЕНЧЕСКИ АНАЛИЗ

DSpace/Manakin хранилище

ГРУПОВИ РЕШЕНИЯ – ПОВЕДЕНЧЕСКИ АНАЛИЗ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ГРУПОВИ РЕШЕНИЯ – ПОВЕДЕНЧЕСКИ АНАЛИЗ
Автор: Каменов, Камен; KAMENOV, K.
Резюме: В статията се разглеждат груповите решения във връзка с индивидуалното поведение на отделните участници в групата. Прави се връзка между личните качества и конкретното поведение при груповите решения. Анализират се различни варианти на покритие на самооценката и външното оценяване на членовете на групата като условие за активно поведение. Разгледани са предимствата и недостатъците на груповите решения. Дават се препоръки за това как да се занижи рискът от груповите решения. The article discusses group decisions regarding the individual behavior of individual group members. A connection is made between personal attributes and specific behavior in group decisions. Different options for covering self and external evaluation of group members are analyzed as a condition for active behavior. The advantages and disadvantages of group decisions are discussed. Recommendations are given on how to lower the risk of group decisions.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2777
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
9_splitNSA2_2012.swf 572.4Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов