ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО И БЪЛГАРСКАТА ПРОЕКЦИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО И БЪЛГАРСКАТА ПРОЕКЦИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО И БЪЛГАРСКАТА ПРОЕКЦИЯ
Автор: Божинова, Марияна В.; BOJINOVA, M.
Резюме: Интернационализацията на търговията на дребно е обективен, динамично развиващ се процес, обхващащ все повече пазари и региони. В статията се изследва и анализира този сложен процес и степента на проявлението му на българския пазар. Очертават се различните начини, използвани от крупните търговци на дребно (ритейлъри) за навлизане на международните пазари, като се откроява най-прилаганият – органичната експанзия. Проследява се развитието на процеса на интернационализация на търговията на дребно в България и неговото въздействие върху концентрацията на търговската дейност. Доказва се правата зависимост между степента на интернационализация и равнището на конкуренция в сектора. Оценява се влиянието на търговските вериги върху останалите участници в дистрибуционните канали - доставчиците и потребителите. The internationalization of retail is an objective, dynamically evolving process, involving more and more markets and regions. This article examines and analyzes this complex process and its degree of manifestation in the Bulgarian market. Different methods used by large retailers to enter international markets are outlined, where the one most applied - organic expansion stands out. The progress of the internationalization of retail in Bulgaria and its impact on the concentration of commercial activity is traced. The direct relationship between the degree of internationalization and the level of competition in this sector is proved. The impact of retailers on other participants in the distribution channels - providers and consumers is appraised.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2781
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
34_splitNSA2_2012.swf 573.0Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов