РЕГУЛАТОРНИ МЕХАНИЗМИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

DLib Repository

РЕГУЛАТОРНИ МЕХАНИЗМИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Show full item record

Title: РЕГУЛАТОРНИ МЕХАНИЗМИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
Author: Терзиев, Любомир; Terziev, Lubomir
Abstract: Настоящата разработка представя законодателните възможности за участие на специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания в обществени поръчки по специален ред. Достъпът им до специалните обществени поръчки е въз основа на решение на Министерскиq съвет, в случай че обектите на обществената поръчка са включени в утвърден списък. Целта е да се създадат условия за постигане на максимални резултати при минимална загуба на финансов, икономически, времеви ресурс и ефектът от облекчения в Закона за обществени поръчки (ЗОП) да е пряко насочен към насърчаване на заетостта на хората с увреждания. Във връзка с това са разгледани етапите по възлагането на поръчките по специален ред и регулаторните механизми за ограничаване на злоупотребите. The present article points out the possibilities for funding of specialized enterprises and cooperatives of persons with disabilities through their participation in public procurement through special channels. Their access to that funding is on the grounds of a decision of the Council of Ministers, in case that the public procurement objects are included in a list approved by the Council of Ministers. The purpose is the creation of conditions, under which maximum results can be achieved with a minimum loss of financial, economic, time resources and the effect from the reliefs in the Public Procurement Act to be directed at promoting employment of persons with disabilities. In relation to that, the stages of public procurement assignment through special channels and the control mechanisms for restriction of misuse have been studied.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2782
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
592_split_10_2015.swf 285.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов