ОСОБЕНИ СЛУЧАИ НА ДОБРОВОЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ДАНЪЧНОТО ПРАВО

DSpace/Manakin хранилище

ОСОБЕНИ СЛУЧАИ НА ДОБРОВОЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ДАНЪЧНОТО ПРАВО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ОСОБЕНИ СЛУЧАИ НА ДОБРОВОЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ДАНЪЧНОТО ПРАВО
Автор: Димитров, Пенко; DIMITROV, P.
Резюме: В статията са разгледани особените случаи на доброволно представителство в данъчното право. Въз основа на анализа на данъч- ните правни норми са изведени специфичните особености на добро- волното представителство, осъществявано от акредитиран представител по Закона за данък върху добавената стойност и данъчен представител по Закона за данък върху застрахователните премии. Специално внима- ние е отделено на солидарната отговорност на тези представители за изпълнението на данъчните задължения на представляваните от тях данъчни субекти. The article discusses special cases of voluntary representation in tax law. The specifics of voluntary representation performed by an accredited representative of the law regarding Value Added Tax and a tax representative of the law regarding the tax on insurance premiums are outlined based on the analysis of tax rules. Special attention is paid to the joint responsibility of these representatives for the implementation of the tax obligations of the taxpayers they represent.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2784
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
62_splitNSA2_2012.swf 693.0Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов