ВЛИЯНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ОБЩИЯ РАЗПОЛАГАЕМ ДОХОД ВЪРХУ ДОМАКИНСКОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ВЛИЯНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ОБЩИЯ РАЗПОЛАГАЕМ ДОХОД ВЪРХУ ДОМАКИНСКОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ВЛИЯНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ОБЩИЯ РАЗПОЛАГАЕМ ДОХОД ВЪРХУ ДОМАКИНСКОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ
Автор: Миланова, Петя; Milanova, Petya
Резюме: Между потреблението и доходите на домакинствата съществува устойчива зависимост. Потреблението зависи от много обективни и субективни фактори като: доходите, данъците, натрупаното богатство, очакванията за бъдещето, инфлацията, лихвения процент, задлъжнялостта и др. Теоретично и емпирично е доказано обаче, че доходите са основен източник на средства, от който се финансира потреблението. Прогнозирането на потреблението и доходите на домакинствата има важно значение както за държавната политика по отношение на доходите, така и за стремежа към повишаване на жизненото равнище на населението, намаляването на бедността и увеличаването на социалната защита. There is a strong relation between consumption and household income. Consumption depends on many external and internal factors such as: income, taxation, wealth, expectations for the future, inflation, interest rates, debts, etc. However it is theoretically and empirically proven that income is the main source of financing for the consumption of households. Prediction and estimation of consumption and household income is of great importance for establishing a proper government policy in regard to income as well as for enhancing the standard of living of people, for reducing poverty and for increasing the social protection.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2788
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
621_split_10_2015.swf 723.6Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов