ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ – ЗАКОНОДАТЕЛНО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ И СТРУКТУРА

DSpace/Manakin хранилище

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ – ЗАКОНОДАТЕЛНО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ И СТРУКТУРА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ – ЗАКОНОДАТЕЛНО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ И СТРУКТУРА
Автор: Минева-Димитрова, Елеонора; Mineva – Dimitrova, Eleonora
Резюме: Настоящата разработка има за цел детайлно представяне на структурата на образователната система в България чрез хронологично проследяване на нейното законодателно регламентиране и извършените законодателни реформи след нейното създаване. Разгледани са новите моменти по отношение на степените на образование, заложени в Международната стандартна класифика- ция на образованието - ревизия 2011 г. (МСКО 2011), и е проследена нейната директна обвързаност с провежданите от Националния статистически институт ежегодни изчерпателни изследвания. This paper aims to present in details the structure of the educational system in Bulgaria through the chronology of its legislative regulation and legislative reforms carried out since its establishment. It is discussed the new elements of levels of education that set out in the International Standard Classification of Education - revision 2011 (ISCED 2011) and tracked its direct links with yearly exhaustive surveys that conducts National Statistical Institute
URI: http://hdl.handle.net/10610/2789
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
652_split_10_2015.swf 306.1Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов