ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ – ЗАКОНОДАТЕЛНО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ И СТРУКТУРА

DLib Repository

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ – ЗАКОНОДАТЕЛНО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ И СТРУКТУРА

Show full item record

Title: ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ – ЗАКОНОДАТЕЛНО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ И СТРУКТУРА
Author: Минева-Димитрова, Елеонора; Mineva – Dimitrova, Eleonora
Abstract: Настоящата разработка има за цел детайлно представяне на структурата на образователната система в България чрез хронологично проследяване на нейното законодателно регламентиране и извършените законодателни реформи след нейното създаване. Разгледани са новите моменти по отношение на степените на образование, заложени в Международната стандартна класифика- ция на образованието - ревизия 2011 г. (МСКО 2011), и е проследена нейната директна обвързаност с провежданите от Националния статистически институт ежегодни изчерпателни изследвания. This paper aims to present in details the structure of the educational system in Bulgaria through the chronology of its legislative regulation and legislative reforms carried out since its establishment. It is discussed the new elements of levels of education that set out in the International Standard Classification of Education - revision 2011 (ISCED 2011) and tracked its direct links with yearly exhaustive surveys that conducts National Statistical Institute
URI: http://hdl.handle.net/10610/2789
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
652_split_10_2015.swf 306.1Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов