ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ – ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО

DSpace/Manakin хранилище

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ – ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ – ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО
Автор: Моллов, Йордан; Mollov, Jordan
Резюме: Статията има за цел с помощта на статистически методи да ус- танови и представи тенденциите и закономерностите в производството на елект- роенергия от възобновяеми източници и вчастност от вятърна енергия. Разгледани са някои теоретични концепции и технологични особености на извличането на вятърна енергия от големи височини и възможностите за приложение на тази технология в България. Извършен е статистически анализ на тенденциите и зако- номерностите в производството на електроенергия от възобновяеми източници (общо и от вятърни турбини) в България за периода 2004‒2013 г. The goal of this article is, using statistical methods and analyses, to identify and outline the trends and the tendencies in the cycle of production of electrical power from renewable energy sources, in particular, the wind technology. We have described few concepts and specifics of the existing technology in the production of energy from wind and the potential of applying this technology in Bulgaria. We have conducted statistical analyses of the observed trends in the production of both output from all renewable sources and output from the wind technology in particular. This research is focused primarily on the period between the years 2004 and 2013.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2791
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
664_split_10_2015.swf 382.6Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов