СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР

DLib Repository

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР

Show full item record

Title: СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР
Author: Горчева, Таня
Abstract: В статията се подлага на анализ състоянието на предлагането на туристически продукти и услуги, свързани с дестинация „България”. Целта се постига с помощта на ситуационен анализ, при който се разкриват пазарните позиции, които българските туристически продукти заемат в обхвата на Европа. Обект на изследване е характерът и спецификата на предлагането на български туристически продукт, а предметът се свързва с взаимодействието „търсене–предлагане” на туристически продукти за дестинация „България” в контекста на проблемите в туризма като стопанска дейност у нас. В статията също така се разкриват шансовете за успех въз основа на критичен подход върху постигнатите резултати през периода 2001-2011г. Засягат се проблеми, свързани с характера и структурата на българския туристически продукт; спецификата на предлагането на отделните емитивни пазари за дестинация “България”; особеностите на предлагането по отношение отделните елементи на туристическите пакети за организирани пътувания към нашата страна.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2795
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
31_PDFsam_NSA1_2013.swf 617.3Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов