АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА МИТНИЧЕСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ

DSpace/Manakin хранилище

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА МИТНИЧЕСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА МИТНИЧЕСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ
Автор: Халаджов, Венцислав; Haladzhov, Ventsislav
Резюме: С оглед на динамично променящата се среда, в която се налага да функционира митническата администрация, се утвърждава необходимостта от разбирането на изискванията за развитие на разузнавателната дейност и възможните пречки за това развитие. В статията е подчертано значението на съвременните международни стандарти, които изискват митническите администрации да преминат към осъществяването на контрол, който се базира само и изключително на разузнавателни данни, получени чрез събиране и анализ на информация. Вследствие на това възниква и необходимост от разработване на минимални стандарти за управление на разузнавателната дейност с цел достигане до максимална ефективност. Considering dynamically changing environment in which the customs administration have to operate, it is established the necessity of understanding the requirements for the development of intelligence and possible impediments to this development. The article emphasized the importance of contemporary international standards, which require customs administrations to switch to the exercise of control, which is based strictly on intelligence, obtained by the collection and analysis of information. Consequently, the need arises to develop minimum standards for the management of intelligence in order to reach maximum efficiency.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2796
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
681_split_10_2015.swf 193.5Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов