АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА МИТНИЧЕСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ

DLib Repository

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА МИТНИЧЕСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ

Show full item record

Title: АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА МИТНИЧЕСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ
Author: Халаджов, Венцислав; Haladzhov, Ventsislav
Abstract: С оглед на динамично променящата се среда, в която се налага да функционира митническата администрация, се утвърждава необходимостта от разбирането на изискванията за развитие на разузнавателната дейност и възможните пречки за това развитие. В статията е подчертано значението на съвременните международни стандарти, които изискват митническите администрации да преминат към осъществяването на контрол, който се базира само и изключително на разузнавателни данни, получени чрез събиране и анализ на информация. Вследствие на това възниква и необходимост от разработване на минимални стандарти за управление на разузнавателната дейност с цел достигане до максимална ефективност. Considering dynamically changing environment in which the customs administration have to operate, it is established the necessity of understanding the requirements for the development of intelligence and possible impediments to this development. The article emphasized the importance of contemporary international standards, which require customs administrations to switch to the exercise of control, which is based strictly on intelligence, obtained by the collection and analysis of information. Consequently, the need arises to develop minimum standards for the management of intelligence in order to reach maximum efficiency.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2796
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
681_split_10_2015.swf 193.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов