ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА „ИКОНОМИКАТА В СЯНКА”

DSpace/Manakin хранилище

ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА „ИКОНОМИКАТА В СЯНКА”

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА „ИКОНОМИКАТА В СЯНКА”
Автор: Ченгелова, Емилия
Резюме: Статията предлага кратка ретроспекция на методите, които в рамките на различните парадигмални подходи се прилагат за изучаването и обяснението на сенчестите икономически практики в Европа и в света. Авторката обосновава и представя оригинална методология за изследването на икономиката в сянка, като се позовава на опита си с един от българските екипи, работещи в областта на измерването на нелегитимните икономически дейности. Статията доказва, че поради сложната и вътрешно противоречива природа на неформалните икономически дейности, тяхното изследване изисква да се приложи холистичен методологически подход. За целта е разработена комбинирана изследователска стратегия, която използва унифицирана дефиниция за „икономиката в сянка” и се реализира чрез система от взаимно свързани социологически изследвания, а първичната информация се набира с качествени и количествени методи. Общият извод от приложението на изследователската стратегия е, че изследването на икономиката в сянка с помощта на социологически подходи е методологически целесъобразно и конструктивно - както в познавателно отношение, така и по отношение на възможностите за конструиране и коригиране на национални политики.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2800
Дата: 2013


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
71_PDFsam_NSA1_2013.swf 782.8Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов