ЖЕНИТЕ ВЪВ ВЛАСТТА И ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ

DLib Repository

ЖЕНИТЕ ВЪВ ВЛАСТТА И ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ

Show full item record

Title: ЖЕНИТЕ ВЪВ ВЛАСТТА И ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ
Author: Бакърджиева, Милка
Abstract: Статията е свързана с равнопоставеността на половете в България и по-конкретно – с равнопоставеността на половете във властта и вземането на решения. След общ поглед върху поставения проблем следва анализ на участието на жените във властта и вземането на решения по направленията, представени в третата приоритетна област от Европейската пътна карта. Областта е озаглавена „Насърчаване на равнопоставеността на половете във властта и вземането на решения” и включва три направления: политическо участие и представителство на жените; жените на ръководни позиции в икономиката (преодоляване на вертикалната сегрегация); жените в науката. Статията завършва с практическо изследване върху участието на жените във властта и вземането на решения.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2805
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
16_PDFsam_NSA2_2013.swf 463.3Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов