МОДЕЛ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

DLib Repository

МОДЕЛ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Show full item record

Title: МОДЕЛ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Author: Фесчиян, Даниела
Abstract: Статията засяга някои съществуващи недостатъци в модела за счетоводното отразяване на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор. Предпоставка за възникването на изследваните проблеми е липсата на стандартизация на счетоводната система в тези предприятия. Авторът предлага стандартизиран счетоводен модел и защитава тезата, че проблемът може да се реши само с приемането на счетоводни стандарти, които да заменят сегашната практика на регулиране на счетоводството в предприятията от публичния сектор с указания и писма. С предложения стандартизиран счетоводен модел за първоначално признаване, текущо и периодично оценяване на дълготрайните материални активи се проектират пътищата и начините за усъвършенстване на счетоводната система на предприятията от публичния сектор чрез нейното адаптиране към концептуалната рамка на Международните счетоводни стандарти за публичния сектор.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2808
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
31_PDFsam_NSA2_2013.swf 417.7Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов