МОДЕЛ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

DSpace/Manakin хранилище

МОДЕЛ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: МОДЕЛ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Автор: Фесчиян, Даниела
Резюме: Статията засяга някои съществуващи недостатъци в модела за счетоводното отразяване на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор. Предпоставка за възникването на изследваните проблеми е липсата на стандартизация на счетоводната система в тези предприятия. Авторът предлага стандартизиран счетоводен модел и защитава тезата, че проблемът може да се реши само с приемането на счетоводни стандарти, които да заменят сегашната практика на регулиране на счетоводството в предприятията от публичния сектор с указания и писма. С предложения стандартизиран счетоводен модел за първоначално признаване, текущо и периодично оценяване на дълготрайните материални активи се проектират пътищата и начините за усъвършенстване на счетоводната система на предприятията от публичния сектор чрез нейното адаптиране към концептуалната рамка на Международните счетоводни стандарти за публичния сектор.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2808
Дата: 2013


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
31_PDFsam_NSA2_2013.swf 417.7Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов