ГЛОБАЛНИ ЕФЕКТИ НА ВЪТРЕШНАТА И ВЪНШНАТА ДЕВАЛВАЦИЯ ВЪРХУ ЕКСПОРТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ

DSpace/Manakin хранилище

ГЛОБАЛНИ ЕФЕКТИ НА ВЪТРЕШНАТА И ВЪНШНАТА ДЕВАЛВАЦИЯ ВЪРХУ ЕКСПОРТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ГЛОБАЛНИ ЕФЕКТИ НА ВЪТРЕШНАТА И ВЪНШНАТА ДЕВАЛВАЦИЯ ВЪРХУ ЕКСПОРТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ
Автор: Димитров, Мартин
Резюме: Целта на настоящето изследване е чрез инструментариума на сравнителния анализ да се оцени девалвацията (както вътрешната, така и външната) като фактор със съществено въздействие върху националната конкурентоспособност. Структурата на разработката включва две основни части: първо, систематизация на макрофинансовите ефекти, чрез международен сравнителен анализ, както и извеждане на аргументи за последствията при политики на девалвация (външна или вътрешна); второ, изследване динамиката на износа като индикатор за посткризисно възстановяване – със значителна важност за страните с отворен тип на икономиката, които понасят и с особена сила ефектите на девалвацията в нейните две проявления: външна и вътрешна. В резултат от изследването се достига до оценката, че всяко абсолютизиране на необходимостта от девалвиране на националната валута, като основен инструмент за подкрепа на износа, изглежда необоснована и следва да се разглежда заедно с потенциалните негативи и рискове.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2810
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
49_PDFsam_NSA1_2015.swf 469.5Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов