ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ И ТЕРИТОРИАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

DLib Repository

ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ И ТЕРИТОРИАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Show full item record

Title: ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ И ТЕРИТОРИАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Author: Павлова, Кристина Б.; PAVLOVA, KR.
Abstract: Пространствената организация на градската територия осигурява определянето на бъдещата визия на града в регионален аспект. Дейности по пространствено планиране се извършват на различни административни и управленски нива. В тази област се реализира и трансграничното, транснационалното и европейско сътрудничество. Тендeнциите в пространственото планиране са насочени към постигане на баланисирана среда; решаване на сходни проблеми в състоянието и развитието на различните региони и държави; подпомагате на региони, които са в неравностойно положение и създаване на възможности за интегрирано развитие. The spatial organization of urban territory assures the determination of a future vision of a town in a regional aspect. Activities regarding spatial orientation can be performed on different administrative and managerial levels. In this area trans-border, trans-national and European cooperation can be realized. The trends in spatial planning are directed towards achieving a balanced environment; solutions to similar problems in the condition and development of different regions and countries; supporting regions which are unequivalent in situation and creating opportunities for integrated development.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2812
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
92_splitNSA2_2012.swf 598.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов