НЯКОИ АСПЕКТИ ПРИ СЧЕТОВОДНИЯ АНАЛИЗ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ КРЕДИТИ ОТ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

DLib Repository

НЯКОИ АСПЕКТИ ПРИ СЧЕТОВОДНИЯ АНАЛИЗ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ КРЕДИТИ ОТ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

Show full item record

Title: НЯКОИ АСПЕКТИ ПРИ СЧЕТОВОДНИЯ АНАЛИЗ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ КРЕДИТИ ОТ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ
Author: Димитрова, Павлина
Abstract: Извършваният счетоводен анализ в банковите институции е с ключово значение. Използваната информационна база при него е изключително и само от текущото и периодичното счетоводно отчитане. Въз основа нa реални счетоводни данни се установява, че са налице снижени темпове на положителния прираст на кредитните портфейли. Отчита се добра обезпеченост на предоставените заеми, като едновременно с това е налице и нарастване на относителния дял на просрочените кредити. При оценката на риска на обезпеченията е възможно да се предложи използването на „риск над средния”. Счита се за необходимо банките да поддържат информация за ликвидационната стойност на ипотеката или заложения актив, вместо за пазарната цена.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2816
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
59_PDFsam_NSA2_2013.swf 558.4Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов