РАЗВИТИЕ НА ХАРДУЕРНАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

DLib Repository

РАЗВИТИЕ НА ХАРДУЕРНАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Show full item record

Title: РАЗВИТИЕ НА ХАРДУЕРНАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
Author: Сълов, Владимир Ст.; SULOV, V.
Abstract: В началото на 21-ви век информационните и комуникационните технологии навлизат повсеместно в икономиката и обществото като цяло. Необходимостта от обработване на все по-големи обеми от данни и създаване на компютърни приложения за всички сфери на човешката дейност водят до непрекъснато развитие и усъвършенстване на компю- търния хардуер. В статията се изследва историческото развитие на хардуерната производителност и се дефинират математически методи за измерване и оценка на това развитие. At the beginning of the 21st century information and communication technologies became prevalent in the economy and society as a whole. The need to process increasingly large volumes of data and to create computer applications for all areas of human activity lead to the continuous development and improvement of computer hardware. The article examines the historical development of hardware performance and defines mathematical methods for measuring and assessing this development.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2828
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
39_splitNSA3_2012.swf 1.399Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов