МУЛТИРИСКОВОТО ЗАСТРАХОВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ – МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ

DLib Repository

МУЛТИРИСКОВОТО ЗАСТРАХОВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ – МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ

Show full item record

Title: МУЛТИРИСКОВОТО ЗАСТРАХОВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ – МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ
Author: Илиев, Боян
Abstract: Застраховането на земеделските култури е един от консервативните видове застраховки. Кардинални промени в неговата организация се правят много рядко. В момента обаче в Република България съществуват условия именно за такава промяна. Съвременното развитие на земеделското производство е предпоставка за промяната в технологията на този вид застраховане, с оглед неговото адаптиране към претенциите, които земеделските производители поставят пред него. В статията се застъпва тезата, че подобна промяна може да стане чрез трансформиране отговорността на застрахователните дружества – от отговорност за определени рискове и загуби към отговорност за всички рискове и загуби. С други думи, е възможно да се премине към така нареченото мултирисково застраховане. Мултирисковото застраховане се възприема като нещо ново, което сега си пробива път в развитите държави от Европейския съюз. Това е и причината то да бъде коментирано. Целта е да бъде избран вариант за неговото прилагане, който да отговаря най-добре на особеностите в развитието и традициите на растениевъдството в Република България и на застрахователната практика, свързана с него.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2837
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
16_PDFsam_NSA3_2013.swf 286.4Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов