ТЕНДЕНЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БАНКОВИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

ТЕНДЕНЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БАНКОВИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: ТЕНДЕНЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БАНКОВИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ
Author: Видолова, Мария; Сарийски, Григор; VIDOLOVA, M.; SARIYSKI, GR.
Abstract: В статията се анализират проблемите, свързани с развитието на банковия сектор в България през последните години, на фона на глобализацията на световните финансови пазари и финансовата криза. Авторите смятат, че банковият сектор в България не следва да се третира като обект, а като фактор за стабилизация. Обобщават се и необходимите конкретни действия за постигането на стабилизация на българската икономика. The problems related to the development of the banking sector during the last few years in the background of the globalization of world markets and the financial crisis are analysed. The authors believe that the banking sector in Bulgaria should not be viewed as an object, but as a factor of stability. Some necessary and specific actions are considered for achieving stabilization of the Bulgarian economy.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2841
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
11_split_NSA4_2012.swf 799.0Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов