ЕДНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ГОЛЕМИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ

DLib Repository

ЕДНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ГОЛЕМИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ

Show full item record

Title: ЕДНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ГОЛЕМИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ
Author: Пантелеева, Искра М.; PANTELEEVA, I.
Abstract: В статията са представени резултати от емпирично проучване на политиките за управление на човешките ресурси, осъществявани в големите бизнес организации в България. Очертани са основните проблемни области. Формулирани са идеи за подобряване на управлението на този вид стратегически ресурс. Some results of an empirical investigation of human resources management policies, implemented in large business organizations in Bulgaria, are presented in this paper. The main problem areas are outlined. Some ideas for improving the management of this type of strategic resource are formulated.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2853
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
53_split_NSA4_2012.swf 777.2Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов