ДИВЕРГЕНЦИЯ И КОНВЕРГЕНЦИЯ В ГЛОБАЛНОТО РАЗВИТИЕ

DSpace/Manakin хранилище

ДИВЕРГЕНЦИЯ И КОНВЕРГЕНЦИЯ В ГЛОБАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ДИВЕРГЕНЦИЯ И КОНВЕРГЕНЦИЯ В ГЛОБАЛНОТО РАЗВИТИЕ
Автор: Кравчук, Наталия
Резюме: От концептулна гледна точка, настоящата разработка се занимава с един от най-спорните проблеми в методологията на съвременните междусистемни трансформации – двойнствената природа на баланса в системите или едновременното проявление на процесите на „дивергенция и конвергенция в глобалното развитие”. В композиционно отношение, проведените изследвания по поставения проблем следват две ос- новни насоки: (1) анализ на проявяващата се асиметрия в глобалното развитие, която активира определени гравитационни процеси в геоикономическото пространство; и (2) фокусиране на вниманието върху задълбоченото изучаване на причините за хетерогенния характер на геоикономическото пространство и проявленията на дивергенция в глобалното развитие под влияние на естествените гравитационни фактори върху ендогенно-екзогенната ос. Емпиричните анализи разкриха системните детерминанти на действащите гравитационни процеси в геополитическото пространство, беше изградена геостратегическа матрица на дивергенцията в глобалното развитие. Очертана беше и геостратегическата позиция на Украйна в гео-стратегическото пространство при проектиране на проблемите в глобалните междусистемни трансформации. Беше потвърдена хипотезата, че силата на гравитационния заряд нараства при задълбочаване на асиметриите в глобалното развитие.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2854
Дата: 2013


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
15_PDFsam_NSA4_2013.swf 571.1Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов