ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСУВЪРШЕНСТВАНЕ МЕХАНИЗМА НА ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ ЗА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСУВЪРШЕНСТВАНЕ МЕХАНИЗМА НА ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ ЗА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСУВЪРШЕНСТВАНЕ МЕХАНИЗМА НА ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ ЗА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ
Автор: Йорданов, Пламен
Резюме: Осъвременяването (актуализирането) на пенсионноосигурителните плащания представлява процес на привеждане на техните размери в съответствие с актуалните параметри на социално-икономическо развитие на съответното общество, пропорционално на натрупаните осигурителни права и при използване на подходяща съвкупност от принципи, показатели, критерии, стандарти и механизми. Твърде често обаче достигането и поддържането на желаното равнище на доходи и стандарт на живот на пенсионерите се разглеждат единствено от позициите на свързаните с тях социални мотиви, без да бъде отчитана спецификата на натрупване и трансформиране на осигурителните права в реални пенсионноосигурителни плащания. Цел на настоящата разработка е, на базата на сравнителен анализ на практиката по актуализиране на пенсиите в социалнозащитните системи на европейските страни, да бъдат изведени и част от насоките за усъвършенстване на механизма за осъвременяване на пенсионноосигурителните плащания в България.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2856
Дата: 2013


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
34_PDFsam_NSA4_2013.swf 384.3Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов