ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСУВЪРШЕНСТВАНЕ МЕХАНИЗМА НА ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ ЗА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСУВЪРШЕНСТВАНЕ МЕХАНИЗМА НА ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ ЗА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСУВЪРШЕНСТВАНЕ МЕХАНИЗМА НА ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ ЗА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ
Author: Йорданов, Пламен
Abstract: Осъвременяването (актуализирането) на пенсионноосигурителните плащания представлява процес на привеждане на техните размери в съответствие с актуалните параметри на социално-икономическо развитие на съответното общество, пропорционално на натрупаните осигурителни права и при използване на подходяща съвкупност от принципи, показатели, критерии, стандарти и механизми. Твърде често обаче достигането и поддържането на желаното равнище на доходи и стандарт на живот на пенсионерите се разглеждат единствено от позициите на свързаните с тях социални мотиви, без да бъде отчитана спецификата на натрупване и трансформиране на осигурителните права в реални пенсионноосигурителни плащания. Цел на настоящата разработка е, на базата на сравнителен анализ на практиката по актуализиране на пенсиите в социалнозащитните системи на европейските страни, да бъдат изведени и част от насоките за усъвършенстване на механизма за осъвременяване на пенсионноосигурителните плащания в България.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2856
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
34_PDFsam_NSA4_2013.swf 384.3Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов