РЕАЛИЗАЦИЯ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО

DLib Repository

РЕАЛИЗАЦИЯ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО

Show full item record

Title: РЕАЛИЗАЦИЯ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО
Author: Горчева, Таня
Abstract: Концепцията за устойчиво развитие на бизнеса, прилагана като мо- дел на управление, дава възможност за мултиплициране на положителните резултати от функционирането на бизнеса. Основна цел на разработката е да се проследят формите за реализация на устойчивия мениджмънт по нива на функционирането на бизнеса. За да стане възможно това, се разкрива същността и значението на устойчивия мениджмънт. Идеята за прилагането на устойчивия мениджмънт има интердисциплинарен и мултикултурен характер, който се свързва с икономически просперитет, екологосъобразен начин на живот и социалната отговорност на всички участници в бизнеса, както и на по-широк кръг от обществени групи. В разработката се прави обзорен анализ върху основните форми на реализация на устойчивия мениджмънт, а именно: като стандарт, действащ със силата на национален закон; като добра практика, водеща до повишаване на конкурентоспособността на предприемачеството; като международно споразумение по силата на постигнато единство при реализирането на значими проекти.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2857
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
40_PDFsam_NSA2_2014.swf 342.8Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов