РЕАЛИЗАЦИЯ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО

DSpace/Manakin хранилище

РЕАЛИЗАЦИЯ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: РЕАЛИЗАЦИЯ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО
Автор: Горчева, Таня
Резюме: Концепцията за устойчиво развитие на бизнеса, прилагана като мо- дел на управление, дава възможност за мултиплициране на положителните резултати от функционирането на бизнеса. Основна цел на разработката е да се проследят формите за реализация на устойчивия мениджмънт по нива на функционирането на бизнеса. За да стане възможно това, се разкрива същността и значението на устойчивия мениджмънт. Идеята за прилагането на устойчивия мениджмънт има интердисциплинарен и мултикултурен характер, който се свързва с икономически просперитет, екологосъобразен начин на живот и социалната отговорност на всички участници в бизнеса, както и на по-широк кръг от обществени групи. В разработката се прави обзорен анализ върху основните форми на реализация на устойчивия мениджмънт, а именно: като стандарт, действащ със силата на национален закон; като добра практика, водеща до повишаване на конкурентоспособността на предприемачеството; като международно споразумение по силата на постигнато единство при реализирането на значими проекти.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2857
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
40_PDFsam_NSA2_2014.swf 342.8Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов