ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С РЕФОРМИТЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В УКРАЙНА

DLib Repository

ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С РЕФОРМИТЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В УКРАЙНА

Show full item record

Title: ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С РЕФОРМИТЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В УКРАЙНА
Author: Пoчтовюк, Андрий
Abstract: В статията са разгледани приоритетните области в икономическото развитие на Украйна. Във връзка с тях се акцентира върху значението на инженерните кадри за предприятията от машиностроенето. Дадени са примери за приоритетите на водещи страни в света и се посочва значението на този отрасъл за икономическото развитие на Украйна. Във втората част се разглеждат реформите във висшето образование в съответствие с приоритетните области за икономическото развитие на страната. В таблична форма може да се проследи системата за обучение на специалисти в инженерни професии в конкретни висши училища. Направени са съпоставки и анализи. Накрая се правят изводи.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2862
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
48_PDFsam_NSA4_2013.swf 350.2Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов