ЗА ЛИХВЕНАТА ДИВЕРГЕНЦИЯ В ЕВРОЗОНАТА

DSpace/Manakin хранилище

ЗА ЛИХВЕНАТА ДИВЕРГЕНЦИЯ В ЕВРОЗОНАТА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЗА ЛИХВЕНАТА ДИВЕРГЕНЦИЯ В ЕВРОЗОНАТА
Автор: Личев, Александър; LICHEV, AL.
Резюме: За страните, които планират бъдещо присъединяване към Еврозо- ната (включително и България), е от особена важност изследването на опита на приелите еврото държави, свързан с отстояване на постигнатите критерии за конвергенция. За цел на изследването се определя изследване на лихвената конвергенция в Словения, Малта, Кипър и Малта в периода след присъединяването в еврозоната. Обект на изследване са страните от разширяването на еврозоната в периода 2007-2009 г., а негов предмет – тенденциите в дългосрочните лихвени проценти в еврозоната като основен маастрихтски критерий за конвергенция със специфично пазарно-зависимо поведение в условията на криза. В структурен план са развити двa компонента на изследването: първо, сравнителен анализ на основните тенденции в лихвената конвергенция в еврозоната след 2009 г. и второ, иконометричен анализ на тенденциите в дългосрочните лихвени проценти в страните от разширяването и страните от групата PIIGS за установяване на лихвена дивергенция в условията на икономическа и финансова криза. For the countries which plan joining the Eurozone in future (including Bulgaria) it is quite important to investigate the experience of the those countries which have already accepted the euro and which is related to those which have closely kept to the achieved convergence criteria. The aim of the research is the investigation of the interest rates convergence existing in Slovenia, Malta, and Cyprus in the period of time after they joined the Eurozone. The object of the research is the countries joining the extension of the Eurozone during 2007-2009, and the subject-matter is the trends of long term interest rates in the Eurozone as a main Maastricht criterion for convergence with specific market dependant behavior under the conditions of a crises. From a structural point of view, two components of this research are developed: first, a comparative analysis of the main trends in the interest rates convergence in the Eurozone after the year 2009 and second, an econometric analysis of the trends in long term interest rates in the countries of expansion and the countries from the group of PILGS for the establishment of interest rates convergence under the conditions of an economic and financial crisis.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2871
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
99_split_NSA4_2012.swf 446.4Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов