КАРТОВО-БЕЗНАЛИЧНИТЕ ИЗМАМИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

DLib Repository

КАРТОВО-БЕЗНАЛИЧНИТЕ ИЗМАМИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Show full item record

Title: КАРТОВО-БЕЗНАЛИЧНИТЕ ИЗМАМИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Author: Парушева, Силвия
Abstract: Благодарение на бурното равитие на електронната търговия се увеличава делът на безналичните картови плащания в интернет, а заедно с това и на свързаните с тях измами. Относителната важност на картово-безналичните измами (КБИ) трайно нараства в световен и европейски мащаб, основно поради поетапното решаване на проблемите съсзащитата на наличните картови транзакции с помощта на прехода къмEMV чип стандарта и преместване на измамите към по-уязвимите безналични транзакции, при които е трудно по надежден начин да се удостовери самоличността на картодържателя. За защитата им е необходимо да се вземат адекватни мерки, като се въведат общи хармонизирани задължителни минимални изисквания за сигурност в целия ЕС. На първо място предлагаме те да включват методи за установяване автентичността (authentication) на потребителите. За най-подходящ метод считаме протокола за сигурност 3-D Secure във вариант с динамична автентикация, тъй като в ЕС вече са направени редица стъпки за приложението му. Важно значение за превенция на КБИ има използването от банките и търговците на системи за откриване и блокиране на измамни транзакции.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2872
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
44_PDFsam_NSA2_2015.swf 757.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open
44_PDFsam_NSA2_2015.swf 757.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов