КАРТОВО-БЕЗНАЛИЧНИТЕ ИЗМАМИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

DSpace/Manakin хранилище

КАРТОВО-БЕЗНАЛИЧНИТЕ ИЗМАМИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: КАРТОВО-БЕЗНАЛИЧНИТЕ ИЗМАМИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Автор: Парушева, Силвия
Резюме: Благодарение на бурното равитие на електронната търговия се увеличава делът на безналичните картови плащания в интернет, а заедно с това и на свързаните с тях измами. Относителната важност на картово-безналичните измами (КБИ) трайно нараства в световен и европейски мащаб, основно поради поетапното решаване на проблемите съсзащитата на наличните картови транзакции с помощта на прехода къмEMV чип стандарта и преместване на измамите към по-уязвимите безналични транзакции, при които е трудно по надежден начин да се удостовери самоличността на картодържателя. За защитата им е необходимо да се вземат адекватни мерки, като се въведат общи хармонизирани задължителни минимални изисквания за сигурност в целия ЕС. На първо място предлагаме те да включват методи за установяване автентичността (authentication) на потребителите. За най-подходящ метод считаме протокола за сигурност 3-D Secure във вариант с динамична автентикация, тъй като в ЕС вече са направени редица стъпки за приложението му. Важно значение за превенция на КБИ има използването от банките и търговците на системи за откриване и блокиране на измамни транзакции.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2872
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
44_PDFsam_NSA2_2015.swf 757.9Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне
44_PDFsam_NSA2_2015.swf 757.9Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов