ВЛИЯНИЕТО НА КУЛТУРНАТА ХЕТЕРОГЕННОСТ ВЪРХУ ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНТЕГРАЦИОНЕН ПРОЦЕС

DLib Repository

ВЛИЯНИЕТО НА КУЛТУРНАТА ХЕТЕРОГЕННОСТ ВЪРХУ ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНТЕГРАЦИОНЕН ПРОЦЕС

Show full item record

Title: ВЛИЯНИЕТО НА КУЛТУРНАТА ХЕТЕРОГЕННОСТ ВЪРХУ ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНТЕГРАЦИОНЕН ПРОЦЕС
Author: Илиев, Драгомир; Илиева, Даниела
Abstract: След шейсет години на интеграция идеята за Обединена Европа е поставена на изпитание. Целта на статията е да постави на дис- кусия достижимата степен на интеграция между страните членки. През призмата на трите школи за регионална интеграция, неолиберални модели, дирижистка школа и структурализъм, е оценена постигната до момента интеграция на Европейския съюз. Предложено е ново деление на интеграционните форми: техническа и съществена интеграция. Техническата интеграция е екзогенна по своята същност и се отнася до обектите на интеграция, докато съществената интеграция е ендогенна и се отнася до субектите на интеграция. Поставен е акцент върху културните различия в ЕС, като фактор, стоящ в основата на съществената интеграция.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2878
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
49_PDFsam_NSA3_2014.swf 481.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов