ОЦЕНКА НА ЛИКВИДНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА БАНКОВА СИСТЕМА (2009–2013 г.)

DSpace/Manakin хранилище

ОЦЕНКА НА ЛИКВИДНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА БАНКОВА СИСТЕМА (2009–2013 г.)

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ОЦЕНКА НА ЛИКВИДНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА БАНКОВА СИСТЕМА (2009–2013 г.)
Автор: Ангелов, Георги
Резюме: Ликвидността има ключово значение за стабилността на индивидуалните кредитни институции и банковата система като цяло. В нормални условия като ключов фактор за стабилност се определя капиталовата адекватност на банките. В условията на криза обаче се изостря чувствителността на кредитните институции към недостига на налични парични средства за покриване на тегленията на вложителите, което ни кара да насочим поглед към ефективното управление на ликвидността. Финансовите сътресения в световен мащаб, породени от кризата в САЩ през 2007 г. и последвалото бързо „заразяване” на икономиките на развитите страни показва, че пропуските в управлението на финансовите институции носят значителни загуби в световен мащаб. Целта на настоящото изследване е да се оцени състоянието на ликвидността на българската банкова система, въз основа на общодостъпна (публична) информация, чрез прилагане на инструментариума на коефициентния анализ. Посредством използването на ключови показатели за оценка на ликвидността, са представени тенденциите в нейното развитие за периода 2007 - 2013 г. и е изведена обобщена оценка на състоянието на ликвидността на банките в България.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2880
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
65_PDFsam_NSA3_2014.swf 595.9Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов