БАНКОВИЯТ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ - КОМПОНЕНТ НА БИЗНЕС СЕГМЕНТА „БАНКИРАНЕ НА ДРЕБНО“

DLib Repository

БАНКОВИЯТ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ - КОМПОНЕНТ НА БИЗНЕС СЕГМЕНТА „БАНКИРАНЕ НА ДРЕБНО“

Show full item record

Title: БАНКОВИЯТ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ - КОМПОНЕНТ НА БИЗНЕС СЕГМЕНТА „БАНКИРАНЕ НА ДРЕБНО“
Author: Маринов, Иван
Abstract: Актуалността на темата за банковото финансиране на потреблението и неговия обсег на действие са широко дискутирани в разработките на редица изследователи в областта на банкирането. Заемите, с които банковите дружества удовлетворяват персоналните нужди на гражданите и домакинствата, отдавна съставляват неизменна част от живота на хората и имат съществена роля за икономиките на повечето страни по света. Настоящата разработка има за цел да изясни същностната характеристика и специфичните особености на банковия потребителски кредит в България. За изпълнението на поставената от автора цел се разглеждат текстовете на правната рамка относно потребителското кредитиране у нас, позициите на български и чужди автори при дефинирането на термина „потребителски кредит”, както и практико-приложните проявления на отделните видове кредити за текущи цели, предлагани от търговски банки в България.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2882
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
82_PDFsam_NSA3_2014.swf 519.3Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов