ВЪЗМОЖНИ ЕФЕКТИ ПРИ ПОЛИТИЧЕСКИ ХОДОВЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА ТЪРГОВИЯ

DLib Repository

ВЪЗМОЖНИ ЕФЕКТИ ПРИ ПОЛИТИЧЕСКИ ХОДОВЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА ТЪРГОВИЯ

Show full item record

Title: ВЪЗМОЖНИ ЕФЕКТИ ПРИ ПОЛИТИЧЕСКИ ХОДОВЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА ТЪРГОВИЯ
Author: Дамянов, Атанас
Abstract: Настоящето изследване е развито в три части. В първата част са представени същностни, семантични и синонимни характеристики на понятието „ефект”. Направени са изводи, че почти всеки ефект произтича от определена теория от различните клонове на науката. Във втората част са очертани възможни показатели за измерване влиянието на политически ходове в европейската търговия. Конструирана е тривекторна матрица, която включва: политически решения, големина на държавата и показатели/ефекти. В третата част са конкретизирани тези ефекти въз основа на взаимни санкции, а именно: ефектите на дохода, на бумеранга и т.н. Предложени са възможни сценарии за възстановяване архитектурата на европейската търговия, изграждана в последните 25 години.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2890
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
3_PDFsam_NSA4_2014.swf 366.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов