АДАПТИРАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА БЕЗРАБОТИЦА КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЦИКЪЛ

DLib Repository

АДАПТИРАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА БЕЗРАБОТИЦА КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЦИКЪЛ

Show full item record

Title: АДАПТИРАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА БЕЗРАБОТИЦА КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЦИКЪЛ
Author: Благойчева, Христина
Abstract: Безработицата, като социално-икономическо явление, е обективно присъща за всяка пазарна икономика. Обезщетенията, които се изплащат на безработните лица, осигуряват доходи за индивидите, останали без работа и възможност за колективно понасяне на тежестта на риска. Щедростта им може да повлияе върху стимулите за търсене и започване на работа, както и върху продължителността на безработицата. Затова те могат да играят роля на вграден икономически стабилизатор, съобразен със съответния икономически цикъл. В статията се търсят моментите „за” или „против” и изследва доколко успешно обез- щетенията за безработица в Европа и България изпълняват ролята на вградени автоматични стабилизатори.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2891
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
17_PDFsam_NSA4_2014.swf 597.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов