АДАПТИРАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА БЕЗРАБОТИЦА КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЦИКЪЛ

DSpace/Manakin хранилище

АДАПТИРАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА БЕЗРАБОТИЦА КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЦИКЪЛ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: АДАПТИРАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА БЕЗРАБОТИЦА КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЦИКЪЛ
Автор: Благойчева, Христина
Резюме: Безработицата, като социално-икономическо явление, е обективно присъща за всяка пазарна икономика. Обезщетенията, които се изплащат на безработните лица, осигуряват доходи за индивидите, останали без работа и възможност за колективно понасяне на тежестта на риска. Щедростта им може да повлияе върху стимулите за търсене и започване на работа, както и върху продължителността на безработицата. Затова те могат да играят роля на вграден икономически стабилизатор, съобразен със съответния икономически цикъл. В статията се търсят моментите „за” или „против” и изследва доколко успешно обез- щетенията за безработица в Европа и България изпълняват ролята на вградени автоматични стабилизатори.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2891
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
17_PDFsam_NSA4_2014.swf 597.6Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов