ПРОБЛЕМИ ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – SWOT АНАЛИЗ

DLib Repository

ПРОБЛЕМИ ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – SWOT АНАЛИЗ

Show full item record

Title: ПРОБЛЕМИ ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – SWOT АНАЛИЗ
Author: Нейков, Йордан
Abstract: Новите реалности, пред които е изправен Европейският съюз в началото на XXI век го поставиха в една непредсказуема среда на криза, геополитически конфликти и свръхзадлъжнялост. Тези условия забавиха темповете на развитие и доведоха на практика до икономически застой на територията на Европейския съюз – със скромен растеж на БВП през 2013 г. и слаба инфлация. Европейският съюз е изправен пред редица вътрешни трудности и немалко заплахи от външната среда. По тази причина е налице необходимост от изготвянето на анализ, отчитащ както вътрешното състояние на Европейския съюз, така и външната среда, която се характеризира с особена сложност и динамичност в периода 2008 – 2014 г.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2893
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
48_PDFsam_NSA4_2014.swf 394.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов