СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРОМЕНЛИВОСТТА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ НА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА (за периода 2006-2014 г.)

DSpace/Manakin хранилище

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРОМЕНЛИВОСТТА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ НА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА (за периода 2006-2014 г.)

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРОМЕНЛИВОСТТА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ НА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА (за периода 2006-2014 г.)
Автор: Симеонов, Стефан
Резюме: Променливостта е една от най-важните характеристики не само за риска, съпътстващ възвръщаемостта от инвестиционните инструменти, но и за агрегираните пазарни индикатори. В настоящото изследване анализираме променливостта на SOFIX; BG40; пазарната капитализация; борсовия оборот и броя сделки на БФБ, паралелно със статистическите показатели и Трикомпонентния анализ на променливостта Ценов-Симеонов. Последният открива един нов спектър от променливостта, свързан с „динамиката” и „преобладаващата тенденция” в тренда на борсовите индикатори. Сравнителният анализ между петте борсови индикатора разглеждаме като показател за промени в инвестиционната активност и индикатор за настъпването на различните фази от пазарния цикъл.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2908
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
n1_13_PDFsam_konf_tom2.pdf 472.1Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов