ПРИЛОЖЕНИЕ НА БАНКОВИЯ ЛИХВЕН СУАП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

DSpace/Manakin хранилище

ПРИЛОЖЕНИЕ НА БАНКОВИЯ ЛИХВЕН СУАП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРИЛОЖЕНИЕ НА БАНКОВИЯ ЛИХВЕН СУАП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
Автор: Вергиев, Димитър
Резюме: Целта на това изследване е да се проучи ролята на суаповите сделки при управление на риска, като се идентифицират основните видове банкови рискове и принципите на тяхната класификация като основа за възможностите и начините за намаляването им. Суаповите сделки са договорни споразумения между две страни, които се съгласяват да разменят за определен период от време и съгласно предварително установени условия парични потоци, които произтичат от еднакви по размер задължения.На основата на лихвения суап банките извършват и лихвено посредничество. По този начин промяната на лихвените проценти въздействува върху активите и пасивите им по различен начин в зависимост от продължител- ността на падежите им. Приложение на суаповата операция като начин за управление на лихвения риск като инструмент за хеджиране лихвеният суап е един ефикасен за използване инструмент, тъй като би могъл да бъде конструиран по всяко време за един дълъг интервал от време до 10-15 години.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2910
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
n3_29_PDFsam_konf_tom2.pdf 265.7Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов