БАНКОВИТЕ ЖИЛИЩНИ КРЕДИТИ В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА НОВАТА ПРАВНА РАМКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, УСТАНОВЕНА С ДИРЕКТИВА 2014/17

DSpace/Manakin хранилище

БАНКОВИТЕ ЖИЛИЩНИ КРЕДИТИ В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА НОВАТА ПРАВНА РАМКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, УСТАНОВЕНА С ДИРЕКТИВА 2014/17

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: БАНКОВИТЕ ЖИЛИЩНИ КРЕДИТИ В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА НОВАТА ПРАВНА РАМКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, УСТАНОВЕНА С ДИРЕКТИВА 2014/17
Автор: Димитрова, Ренета
Резюме: Жилищното кредитиране е една от основните дейности на търговските банки. Както всеки един кредит, и тези кредити пораждат рискове за банките. Все още нестабилната икономическа среда се отразява върху качеството на банковите портфейли от кредити за покупка на жилище в посока влошаване на качеството. Трябва да се отбележи, че така описаната ситуацията в нашата страна не е изключение. В директива 2014/17 на Европейския съюз се посочва, че кредитополучателите „имат значително равнище на задлъжнялост, като повечето дългове са свързани с кредити за жилищни недвижими имоти”1. С цел разрешаването на проблемите Европейската комисия приема през 2013 г. Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители. В изпълнение на изискването Директивата да започне да действа от 31.03.2016 г. БНБ стартира промени в законодателството, регламентиращо покупката на недвижими имоти чрез кредит.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2913
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
n6_49_PDFsam_konf_tom2.pdf 272.1Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов