СТАТИСТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОЦЕНКАТА НА СТЕПЕНТА НА ОТВОРЕНОСТ НА ИКОНОМИКАТА И НЕЙНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ

DLib Repository

СТАТИСТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОЦЕНКАТА НА СТЕПЕНТА НА ОТВОРЕНОСТ НА ИКОНОМИКАТА И НЕЙНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ

Show full item record

Title: СТАТИСТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОЦЕНКАТА НА СТЕПЕНТА НА ОТВОРЕНОСТ НА ИКОНОМИКАТА И НЕЙНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
Author: Славева, Красимира
Abstract: Целта на доклада е емпирично изследване на степента на отвореност на националната икономика и въздействието й върху икономическия растеж. Изследването се базира на официални статистически данни на НСИ за външната търговия, БВП и икономическия растеж за периода 1991-2015 г. За оценка на степента на отвореност на българската икономика са използвани показателите „експортна квота”, „импортна квота” и „коефициент на зависи- мост от външната търговия. На основата на динамични статистически редове са съставени регресионни модели на връзката междустепента на отвореност на икономиката и икономическия растеж, а чрез въвеждане на фиктивни променливи в модела е изследвано влиянието на икономическа криза.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2917
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n42_273_PDFsam_konf_tom2.pdf 303.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов