СТАТИСТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОЦЕНКАТА НА СТЕПЕНТА НА ОТВОРЕНОСТ НА ИКОНОМИКАТА И НЕЙНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ

DSpace/Manakin хранилище

СТАТИСТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОЦЕНКАТА НА СТЕПЕНТА НА ОТВОРЕНОСТ НА ИКОНОМИКАТА И НЕЙНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СТАТИСТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОЦЕНКАТА НА СТЕПЕНТА НА ОТВОРЕНОСТ НА ИКОНОМИКАТА И НЕЙНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
Автор: Славева, Красимира
Резюме: Целта на доклада е емпирично изследване на степента на отвореност на националната икономика и въздействието й върху икономическия растеж. Изследването се базира на официални статистически данни на НСИ за външната търговия, БВП и икономическия растеж за периода 1991-2015 г. За оценка на степента на отвореност на българската икономика са използвани показателите „експортна квота”, „импортна квота” и „коефициент на зависи- мост от външната търговия. На основата на динамични статистически редове са съставени регресионни модели на връзката междустепента на отвореност на икономиката и икономическия растеж, а чрез въвеждане на фиктивни променливи в модела е изследвано влиянието на икономическа криза.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2917
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
n42_273_PDFsam_konf_tom2.pdf 303.9Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов