СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ ОТ ДОМАКИНСТВАТА

DSpace/Manakin хранилище

СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ ОТ ДОМАКИНСТВАТА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ ОТ ДОМАКИНСТВАТА
Автор: Шопова, Маргарита
Резюме: Предмет на изследване в доклада е наличието на достъп на домакинствата до интернет и неговото използване от лицата между 16 и 74 г. Те са характеризирани чрез показателите „брой домакинства с достъп до интернет” и „брой лица между 16 и 74 г., регулярно използващи интернет”, представени във вид на динамични редове. Установени са тенденциите и закономерностите за периода 2006–2015 г. чрез описателните показатели на развитието. Анализиран е възрастовият профил на лицата между 16 и 74 г., ре- гулярно използващи интернет.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2918
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
n43_279_PDFsam_konf_tom2.pdf 292.7Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов