ВЛИЯНИЕ НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ВЛИЯНИЕ НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ВЛИЯНИЕ НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Автор: Вечев, Венцислав
Резюме: Процесите на глобализацията на икономиката доведоха до образуването на структури от корпоративен тип, концентриращи в себе си солиден финансов ресурс. Осъзнатата потребност от счетоводна информация, като основен ресурс и източник на данни за вземане на обосновани икономически решения от широк кръг потребители, наложи необходимостта от извършването на редица реформи в системата на счетоводството. Основната цел на тези промени и да се премахнат или минимизират различията и особеностите в практиките на счетоводноотчетния процес в отделните страни. В резултат на това се възприеха целенасочени действия по стандартизиране на счетоводноотчетния процес в отделните страни.1 Поради тази причина в специализираната счетоводна литература се отбелязва, че „стандартизацията има за обект и същевременно цел – организацията на счетоводството, респ. нейното „пригаждане” за нуждите на счетоводно информационното осигуряване на мултинационалните ком- пании”2.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2922
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
n40_257_PDFsam_konf_tom2.pdf 320.9Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов