ВЛИЯНИЕ НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

DLib Repository

ВЛИЯНИЕ НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Show full item record

Title: ВЛИЯНИЕ НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Author: Вечев, Венцислав
Abstract: Процесите на глобализацията на икономиката доведоха до образуването на структури от корпоративен тип, концентриращи в себе си солиден финансов ресурс. Осъзнатата потребност от счетоводна информация, като основен ресурс и източник на данни за вземане на обосновани икономически решения от широк кръг потребители, наложи необходимостта от извършването на редица реформи в системата на счетоводството. Основната цел на тези промени и да се премахнат или минимизират различията и особеностите в практиките на счетоводноотчетния процес в отделните страни. В резултат на това се възприеха целенасочени действия по стандартизиране на счетоводноотчетния процес в отделните страни.1 Поради тази причина в специализираната счетоводна литература се отбелязва, че „стандартизацията има за обект и същевременно цел – организацията на счетоводството, респ. нейното „пригаждане” за нуждите на счетоводно информационното осигуряване на мултинационалните ком- пании”2.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2922
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n40_257_PDFsam_konf_tom2.pdf 320.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов