ПРОБЛЕМИ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ АНАЛИЗ НА БЮДЖЕТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

DSpace/Manakin хранилище

ПРОБЛЕМИ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ АНАЛИЗ НА БЮДЖЕТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРОБЛЕМИ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ АНАЛИЗ НА БЮДЖЕТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Автор: Димитров, Ради
Резюме: Счетоводният анализ може да се разглежда като инструментариум за рационално управление на стопанския субект чрез използването на информация от текущото и периодичното счето- водно отчитане. Научното изследване по настоящата тема е обос- новано поради затрудненията при прилагането на технологията за анализ на счетоводните данни в публичния сектор. Обстоятелст- вата за последното твърдение са пряко свързани с методологията на отчетността в бюджетните организации, където измененията във финансовото и имущественото състояние се отчитат едновременно чрез методите за „текущо начисляване” и касовите методи в три отделно-обособени стопански области – отчетни групи.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2930
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
n49_313_PDFsam_konf_tom2.pdf 254.7Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов