НАУЧНАТА МИСЪЛ - ДОМИНАНТАТА В СЧЕТОВОДСТВОТО КАТО НАУЧНО ЗНАНИЕ

DLib Repository

НАУЧНАТА МИСЪЛ - ДОМИНАНТАТА В СЧЕТОВОДСТВОТО КАТО НАУЧНО ЗНАНИЕ

Show full item record

Title: НАУЧНАТА МИСЪЛ - ДОМИНАНТАТА В СЧЕТОВОДСТВОТО КАТО НАУЧНО ЗНАНИЕ
Author: Душанов, Иван
Abstract: Стандартизацията в счетоводството в доклада се разглежда и третира като част, елемент (детайл) на неговата организация. Оспорва се тезата на автори за стандартизацията като „пренаписване теорията на счетоводството”, че МСФО/МСС „могат да бъдат заменени с обобщаващото понятие Общоприети счетоводни принципи” и други подобни характеристики и обобщения от определени среди в счетоводната колегия у нас. Пледира се и се лансира тезата за внедряването на научната мисъл в генезиса на организацията на счетоводството – като сигурен и надежден път към научното знание, като доминанта в счетоводството – в качеството му на информационна и вътрешноконтролна система в условията на либералната икономика. Направена е критична оценка на практики, прояви и събития у нас с които е подценена и/или принизена ролята на университетската научна мисъл в решаване на кардинални проблеми и въпроси на счетоводството и неговата организация. На тази основа научно е обобщен извода, че утвърждаването и развитието на счетоводството като система за контрол и мислено обобщаване на единния възпроизводствен процес в национален мащаб и неговото безпрепятствено протичане следва да се основава на научната счетоводна мисъл.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2935
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n33_212_PDFsam_konf_tom2.pdf 270.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов