ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР

DSpace/Manakin хранилище

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР
Автор: Атанасов, Милен Иванов
Резюме: В настоящата разработка, съобразно българското и европейското законодателство се разглежда изискването спрямо застрахователния брокер да притежава необходимите образование, професионален опит и професионална квалификация в областта на застрахователното и презастрахователното посредничество. В тази насока се съпоставят редица особености в стария и в новия Кодекс за застраховането. Конкретизира се какво точно би трябвало да бъде висшето образование на застрахователния брокер и се дава акцент върху законодателните новости, уреждащи професионалния му опит, които значително го обогатяват. Посочва се начинът и редът, организирани от Комисията за финансов надзор за придобиване и поддържане на професионална квалификация от застрахователния брокер и неговите служители. Направени са предложения за усъвършенстване на нормативната уредба по всички основни въпроси.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2948
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
n29_187_PDFsam_konf_tom2.pdf 332.4Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов