ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР

DLib Repository

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР

Show full item record

Title: ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР
Author: Атанасов, Милен Иванов
Abstract: В настоящата разработка, съобразно българското и европейското законодателство се разглежда изискването спрямо застрахователния брокер да притежава необходимите образование, професионален опит и професионална квалификация в областта на застрахователното и презастрахователното посредничество. В тази насока се съпоставят редица особености в стария и в новия Кодекс за застраховането. Конкретизира се какво точно би трябвало да бъде висшето образование на застрахователния брокер и се дава акцент върху законодателните новости, уреждащи професионалния му опит, които значително го обогатяват. Посочва се начинът и редът, организирани от Комисията за финансов надзор за придобиване и поддържане на професионална квалификация от застрахователния брокер и неговите служители. Направени са предложения за усъвършенстване на нормативната уредба по всички основни въпроси.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2948
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n29_187_PDFsam_konf_tom2.pdf 332.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов