ЗА ОСНОВОПОЛАГАЩОТО ЗНАЧЕНИЕ НА НОРМАТИВНО РЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА СИСТЕМА В ПРЕДПРИЯТИЕТО

DLib Repository

ЗА ОСНОВОПОЛАГАЩОТО ЗНАЧЕНИЕ НА НОРМАТИВНО РЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА СИСТЕМА В ПРЕДПРИЯТИЕТО

Show full item record

Title: ЗА ОСНОВОПОЛАГАЩОТО ЗНАЧЕНИЕ НА НОРМАТИВНО РЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА СИСТЕМА В ПРЕДПРИЯТИЕТО
Author: Атанасов, Атанас
Abstract: В доклада се представят в съдържателно отношение нормативно регламентираните принципи и изисквания при изграждане на счетоводната система в предприятията у нас. Анализират се в хронологичен аспект промените в обхвата на тези основополагащи за счетоводството регламенти. Обосновава се тяхната важна роля и значение при формирането и функционирането на счетоводната система за всяко отчетно обособено звено. В заключение се достига до извода, че въвеждането на единен концептуален подход при изграждането и актуализирането на счетоводната политика в конкретните отчетно обособени единици е съществено условие за създаване и поддържане на съизмерими (съпоставими) информационни масиви, необходими както за обосноваване и вземане на адекватни инвестиционни и управленски решения, така и за осъществяване на ефективен контрол върху имуществото и дейността на даденото предприятие.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2952
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n34_219_PDFsam_konf_tom2.pdf 250.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов