ЗА ОСНОВОПОЛАГАЩОТО ЗНАЧЕНИЕ НА НОРМАТИВНО РЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА СИСТЕМА В ПРЕДПРИЯТИЕТО

DSpace/Manakin хранилище

ЗА ОСНОВОПОЛАГАЩОТО ЗНАЧЕНИЕ НА НОРМАТИВНО РЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА СИСТЕМА В ПРЕДПРИЯТИЕТО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЗА ОСНОВОПОЛАГАЩОТО ЗНАЧЕНИЕ НА НОРМАТИВНО РЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА СИСТЕМА В ПРЕДПРИЯТИЕТО
Автор: Атанасов, Атанас
Резюме: В доклада се представят в съдържателно отношение нормативно регламентираните принципи и изисквания при изграждане на счетоводната система в предприятията у нас. Анализират се в хронологичен аспект промените в обхвата на тези основополагащи за счетоводството регламенти. Обосновава се тяхната важна роля и значение при формирането и функционирането на счетоводната система за всяко отчетно обособено звено. В заключение се достига до извода, че въвеждането на единен концептуален подход при изграждането и актуализирането на счетоводната политика в конкретните отчетно обособени единици е съществено условие за създаване и поддържане на съизмерими (съпоставими) информационни масиви, необходими както за обосноваване и вземане на адекватни инвестиционни и управленски решения, така и за осъществяване на ефективен контрол върху имуществото и дейността на даденото предприятие.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2952
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
n34_219_PDFsam_konf_tom2.pdf 250.8Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов