СЪСТАВ НА НЕТЕКУЩИТЕ БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С МСС 41 ЗЕМЕДЕЛИЕ

DLib Repository

СЪСТАВ НА НЕТЕКУЩИТЕ БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С МСС 41 ЗЕМЕДЕЛИЕ

Show full item record

Title: СЪСТАВ НА НЕТЕКУЩИТЕ БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С МСС 41 ЗЕМЕДЕЛИЕ
Author: Георгиева, Елена
Abstract: Ефективното управление на биологичната трансформация на нетекущите биологични активи оказва съществено влияние върху реализирания финансов резултат на земеделските предприятия. Техният състав е важен елемент на организацията на счетоводната отчетност на стопанските субекти, заети в отрасъла. С последните промени в разпоредбите на Международните счетоводни стандарти, в сила от 01.01.2016 г., растенията носители бяха извадени от обхвата на МСС 41 Земеделие и се включиха в обхвата на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения. Целта на изследването е да се конкретизира състава на нетекущите биологични активи, като основа на организацията на счетоводното отчитане на земеделската дейност.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2954
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n36_231_PDFsam_konf_tom2.pdf 262.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов