НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЕКТИ, ЗЕМЯТА, АКТИВИТЕ С ХУДОЖЕСТВЕНА И ИСТОРИЧЕСКА СТОЙНОСТ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

DSpace/Manakin хранилище

НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЕКТИ, ЗЕМЯТА, АКТИВИТЕ С ХУДОЖЕСТВЕНА И ИСТОРИЧЕСКА СТОЙНОСТ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЕКТИ, ЗЕМЯТА, АКТИВИТЕ С ХУДОЖЕСТВЕНА И ИСТОРИЧЕСКА СТОЙНОСТ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Автор: Гутева, Петя
Резюме: Инфраструктурните обекти, земята и активите с художествена и историческа стойност са специфични отчетни обекти в бюджетните организации. През последните години се прилагат два коренно различни подхода при тяхното счетоводно отчитане. В настоящата разработка е направен опит да се изследват предимства и недостатъците на всеки от тях. На основата на направения анализ се представят насоки за усъвършенстване счетоводното интерпретиране на тези отчетни обекти.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2956
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
n38_243_PDFsam_konf_tom2.pdf 279Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов