НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЕКТИ, ЗЕМЯТА, АКТИВИТЕ С ХУДОЖЕСТВЕНА И ИСТОРИЧЕСКА СТОЙНОСТ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

DLib Repository

НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЕКТИ, ЗЕМЯТА, АКТИВИТЕ С ХУДОЖЕСТВЕНА И ИСТОРИЧЕСКА СТОЙНОСТ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Show full item record

Title: НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЕКТИ, ЗЕМЯТА, АКТИВИТЕ С ХУДОЖЕСТВЕНА И ИСТОРИЧЕСКА СТОЙНОСТ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Author: Гутева, Петя
Abstract: Инфраструктурните обекти, земята и активите с художествена и историческа стойност са специфични отчетни обекти в бюджетните организации. През последните години се прилагат два коренно различни подхода при тяхното счетоводно отчитане. В настоящата разработка е направен опит да се изследват предимства и недостатъците на всеки от тях. На основата на направения анализ се представят насоки за усъвършенстване счетоводното интерпретиране на тези отчетни обекти.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2956
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n38_243_PDFsam_konf_tom2.pdf 279Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов