ПРОМЕНИТЕ В РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ПЪТ БЕЗ ИЗХОД ИЛИ ДЕСТРУКТИВНА СТРАТЕГИЯ

DLib Repository

ПРОМЕНИТЕ В РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ПЪТ БЕЗ ИЗХОД ИЛИ ДЕСТРУКТИВНА СТРАТЕГИЯ

Show full item record

Title: ПРОМЕНИТЕ В РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ПЪТ БЕЗ ИЗХОД ИЛИ ДЕСТРУКТИВНА СТРАТЕГИЯ
Author: Георгиев, Георги
Abstract: Развитието на академичния състав в Република България е стратегически процес на интелектуално личностно и групово усъвършенстване. Неговата основна цел е да повиши качеството на висшето образование и да спомогне за развитието на науката, иновациите и технологиите, за постигане на просперитет и защита на националните интереси. Той се провежда в условия на действие на неефективна правно-нормативна уредба, която не спомага за постигането на тези цели, поради което следва да бъде променена. Настоящата законодателната инициатива не удовлетворява тези потребности, поради което чрез механизмите на общественото обсъждане и аргументирано, следва да бъде методически подпомогната и насочена към анализ на натрупания опит, оценка на текущото състояние и реалистична прогноза за развитието на геостратегическата среда в Европа и света.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2963
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n8_97_tom1Konf_80 tom 1.pdf 323.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов