ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТРАНСФЕРИРАНЕ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АКАДЕМИЧНИТЕ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТРАНСФЕРИРАНЕ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АКАДЕМИЧНИТЕ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТРАНСФЕРИРАНЕ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АКАДЕМИЧНИТЕ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Автор: Пантелеева, Искра
Резюме: Интензивните процеси на глобализация и интернацио- нализация на бизнеса водят до непрекъснато повишаване на международната конкуренция и оказват съществен натиск за ефективно функциониране на националните икономики и отделните стопански структури. Бързото придвижване на научното познание от сферата на науката към практиката и адекватното му трансфериране в печеливши бизнес решения е сред най-успешните варианти за постигане на икономически ползи; за формиране на работещи модели, които генерират добавена стойност и за науката, и за икономиката. Именно на възможностите за включване на университетите във веригата за създаване на стойност е посветен настоящият доклад. Целта е да се идентифицира мястото на университетите в процеса на икономическо развитие и възможностите за постигане на ускорен растеж чрез използване на резултатите от академичните научни изследвания.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2966
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
n11_122_tom1Konf_80 tom 1.pdf 303.9Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов