ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТРАНСФЕРИРАНЕ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АКАДЕМИЧНИТЕ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

DLib Repository

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТРАНСФЕРИРАНЕ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АКАДЕМИЧНИТЕ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Show full item record

Title: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТРАНСФЕРИРАНЕ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АКАДЕМИЧНИТЕ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Author: Пантелеева, Искра
Abstract: Интензивните процеси на глобализация и интернацио- нализация на бизнеса водят до непрекъснато повишаване на международната конкуренция и оказват съществен натиск за ефективно функциониране на националните икономики и отделните стопански структури. Бързото придвижване на научното познание от сферата на науката към практиката и адекватното му трансфериране в печеливши бизнес решения е сред най-успешните варианти за постигане на икономически ползи; за формиране на работещи модели, които генерират добавена стойност и за науката, и за икономиката. Именно на възможностите за включване на университетите във веригата за създаване на стойност е посветен настоящият доклад. Целта е да се идентифицира мястото на университетите в процеса на икономическо развитие и възможностите за постигане на ускорен растеж чрез използване на резултатите от академичните научни изследвания.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2966
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n11_122_tom1Konf_80 tom 1.pdf 303.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов