ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПАЗАРА НА ТРУДА

DSpace/Manakin хранилище

ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПАЗАРА НА ТРУДА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПАЗАРА НА ТРУДА
Автор: Цонева, Елка
Резюме: Взаимовръзката между пазара на труда и образованието е основната социалноикономическа зависимост, осигуряваща развитие на конкретния човек и обществото като цяло. Колкото по-високо и качествено е образованието на преобладаващата част от обществото, толкова по-добри са параметрите на пазара на труда. По-високото образователно и квалификационно равнище на работ- ната сила е съществен фактор за постигането на по-висока произ- водителност и повишаване конкурентоспособността на икономиката.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2967
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
n12_128_tom1Konf_80 tom 1.pdf 301.9Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов