ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПАЗАРА НА ТРУДА

DLib Repository

ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПАЗАРА НА ТРУДА

Show full item record

Title: ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПАЗАРА НА ТРУДА
Author: Цонева, Елка
Abstract: Взаимовръзката между пазара на труда и образованието е основната социалноикономическа зависимост, осигуряваща развитие на конкретния човек и обществото като цяло. Колкото по-високо и качествено е образованието на преобладаващата част от обществото, толкова по-добри са параметрите на пазара на труда. По-високото образователно и квалификационно равнище на работ- ната сила е съществен фактор за постигането на по-висока произ- водителност и повишаване конкурентоспособността на икономиката.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2967
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n12_128_tom1Konf_80 tom 1.pdf 301.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов