ИКОНОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1990-2015 Г.

DSpace/Manakin хранилище

ИКОНОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1990-2015 Г.

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИКОНОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1990-2015 Г.
Автор: Петков, Пламен
Резюме: В настоящата публикация с методологията на векторните модели за коригиране на грешката (VECM) се изследват дългосрочните и краткосрочните зависимости между преките чуждестранни инвестиции в България и някои от основните им детерминанти – реален брутен вътрешен продукт, инфлация, обобщаващ показател за отвореност на националната икономика и фиктивна (dummy) променлива, отчитаща членството на България в Европейския съюз. Иконометричният анализ се основава на годишни данни,отнасящи се за периода от 1990 г. до 2015 г. Резултатите показват,че съществува една дългосрочна зависимост между преките чуждестранни инвестиции и обхванатите тук основни детерминанти. С помощта на получения векторен модел за коригиране на грешката се извършва прогноза за бъдещите стойности на преките чуждестранни инвестиции с използване на импулсната функция и функцията за разлагане на вариацията
URI: http://hdl.handle.net/10610/2968
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
n21_180_tom1Konf_80 tom 1.pdf 299.1Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов